E-Devlet

Devlet'in Kısa Yolu
Adalet Bakanlığı
Aile ve Sosyal Araştırmalar
Anadolu Ajansı
Anayasa Mahkemesi
Atatürk Araştırma Merkezi
AB Eğitim - Gençlik - Ulusal Ajans
AB İletişim Platformu


Başbakanlık
Basın Yayın Enformasyon
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
BOTAŞ
Bütçe ve Mali Kontrol


Cumhurbaşkanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çevre ve Orman Bakanlığı


Danıştay Başkanlığı
Darphane ve Damga Matbaası
Denizcilik İşletmeleri.
Denizcilik Müsteşarlığı
Deprem Araştırma Dairesi
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Devlet İstatistik Enstitüsü
Devlet Malzeme Ofisi
Devlet Planlama Teşkilatı
Devlet Su İşleri
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Devlet Tiyatroları
Demiryolları TCDD
DPT - Bilgi Toplumu Dairesi
Diyanet İşleri Başkanlığı


Emniyet Genel Müdürlüğü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
E-Ticaret Genel Koordinatörlüğü

GAP Bölge Kalkınma İdaresi
Gelirler İdaresi
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
Gümrük Müsteşarlığı

Hava Durumu-Meteoroloji
Hazine Müsteşarlığı

İçişleri Bakanlığı
İGEME - İhracatı Geliştirme
İller Bankası

Jandarma Genel Komutanlığı

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
Kamu İhale Kurumu
Karayolları
KOSGEP
Köy Hizmetleri
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kredi ve Yurtlar Kurumu

Maden Tetkik ve Arama
Mahalli İdareler
Maliye Bakanlığı
Merkez Bankası
Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Milli Istihbarat Teskilati
Milli Kütüphane
Milli Piyango
Milli Savunma Bakanlığı

ÖSYM
Özürlüler İdaresi
Özelleştirme İdaresi

PTT

Rekabet Kurumu
RTÜK


Sağlık Bakanlığı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Savunma Sanayii Müsteşarlığı
Sayıştay
Sermaye Piyasası Kurulu
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
SGK (Bağkur-SSK-Emekli Sandığı)
Sürücü Ceza Puanı Öğrenme

Tapu ve Kadastro
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
TBMM
T.C. Kimlik Numarası
TCMB Müzesi
Telefon Rehberi
Telekomünikasyon Kurumu
Toplu Konut İdaresi TOKİ
TÜBiTAK Marmara Arastirma
TÜBİTAK
Türk Patent Enstitüsü
Türk Dil Kurumu
Türk Standartları Enstitüsü
Türk Tarih Kurumu
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Türkiye İş Kurumu
Türkiye Petrolleri A.O.

ULAKBİM- Ulusal Akademik Ağ
Ulaştırma Bakanlığı

Yargıtay
YÖK Yükseköğretim Kurulu